Mějme úsměv na lících, sejdeme se v Bohnicích.
Kopírovat pouze se zdrojem!!

Korejština

Pozdravy a oslovení

7. dubna 2013 v 19:05 | Kumii
Dobré ráno - anňonhasejo, anňonhašimnikka
Dobrý den - anňonhasejo, anňonhašimnikka
Ahoj - anňon
Dobré odpoledne - anňonhasejo, anňonhašimnikka
Dobrý večer - anňonhasejo, anňonhašimnikka
Dobrou noc - anňonhi čumusejo
Promiňte prosím... - šilljehamnidaman
S dovolením - šilljehamnida
Čekáte na mne? - čorel kidarišinen gošimnikka?
Rád vás vidím - mannaso pangapssemnida
Dlouho jsem tě neviděl - orenmanija
Jak se máte? - čal činešidžijo?
Jak se vede? - ottokhe čineni?
Jak se má vaše rodina? - kadžogen čal činešidžjo?
Měl jste příjemnou cestu? - johenen ottošossojo?
Už jste tady někdy byl? - jogie ošin čogi issešingajo?
Děkuji za optání - murobawadžušoso komapssemnida
Mám se dobře. A vy? - čal činemnida tanšineňo?
Jde to - kerokččorok činejo
Nemohu si stěžovat. - pulman opssojo
Vypadáte dobře. - čoa poišinejo

Číslovky

6. dubna 2013 v 23:27 | Kumii
Základní číslovky

nula - jon
jedna - hana
dvě - tul
tři - set
čtyři - net
pět - o, tasot
šest - juk, josot
sedm - čhil, ilgop
osm - phal, jodol
devět - ku, ahop
deset - šip, jol
jedenáct - šibil, jorhana
dvanáct - šibi, joldul
třináct - šipssam, jolset
čtrnáct - šipssa, jollet
patnáct - šibo, joltasot
šestnáct - šumňuk, jorjosot
sedmnáct - šipčhil, jorilgop
osmnáct - šipphal, jorjodol
devatenáct - šipku, jorahop
dvacet - išip, semul
dvacet jedna - išibil, semurhana
třicet - samšip, soren
čtyřicet - sašip, mahen
padesát - ošip, šwin
šedesát - jukšip, jesun
sedmdesát - čhilšip, irhen
osmdesát - phalšip, joden
devadesát - kušip, ahen
sto - pek
sto dvacet - pegišip
dvě stě - ibek
tisíc - čhon
dva tisíce - ičhon
milion - penman


Řadové číslovky

první, prvý - čhot pončče
druhý - tu pončče
třetí - se pončče
čtvrtý - ne pončče
pátý - tasot pončče
čestý - jasot pončče
sedmý - ilgop pončče
osmý - jodol pončče
devátý - ahop pončče
desátý - jol pončče
dvacátý - semu pončče
třicátý - soren pončče
stý - pek pončče
 
 

Reklama